NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS PARĖMUSIEMS MŪSŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ

Kreipiamės į ugdytinių tėvelius, esamus ir buvusius įstaigos bendruomenės narius, kurie norėtų 2% dydžio pajamų mokesčio paramą skirti mūsų lopšeliui-darželiui

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2%) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui).

 

     Jums tereikia užpildyti Mokesčių Inspekcijos patvirtinimą prašymo formą FR0512(03). Skirdami labdarą ir paramą mūsų įstaigai, Jūs prisidėtumėte prie savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

 

 

2% dydžio pajamų mokesčio paramą galima skirti dviem būdais:

1. Elektroniniu būdu.

Formą FR0512 versija 03 galite užpildyti portale http://deklaravimas.vmi.lt

2. Užpildant prašymo pervesti 2% nuo gyventojų pajamų mokesčio formą FR0512 versija 03 popierinį variantą (pildyti DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS raidėmis).

FR0512(3).pdf
Adobe Acrobat Document 176.9 KB

1 laukelyje įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo asmens kodas.

2 laukelyje įrašomas telefono kodas ir numeris.

3V laukelyje įrašomas gyventojo VARDAS.

3P laukelyje įrašoma gyventojo PAVARDĖ.

4 laukelyje įrašomas gyventojo ADRESAS.

5 laukelyje įrašomas mokestinis laikotarpis 2016.

6S laukelyje įrašomas „X“ ženklas.

E1 laukelyje įrašomas skaičius 2 (kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą).

E2 laukelyje įrašomas paramos gavėjo kodas – 190391457

E3 laukelyje įrašomas paramos gavėjo pavadinimas – PANEVĖŽIO R. VELŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS

E4 laukelyje įrašoma prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais) 2,00.

E5 laukelis užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. 

 


     Užpildytą prašymo formą įdėkite į paprastą voką ir užklijuokite, o ant užklijavimo vietos pasirašykite. Voką nuneškite į Valstybinės mokesčių inspekcijos Panevėžio skyrių arba siųskite adresu:

 

Deklaracijų tvarkymo skyrius

Neravo g. 8

LT-66402

Druskininkai

 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą!