Informacija atnaujinta 2018-01-11

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
   1. Pranė Adakauskienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė/auklėtoja metodininkė
   2. Evelina Pšetulskienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja
   3. Aurelija Mulevičienė vyr. auklėtoja
   4.  Daiva Ignatavičienė auklėtoja metodininkė
   5. Dalia Gedgaudienė auklėtoja
   6. Laima Marytė Adomaitienė vyr. auklėtoja
   7. Rima Kulbačiauskienė vyr. auklėtoja
   8. Jurgita Kairienė auklėtoja
   9. Ieva Pernavienė auklėtoja
  10. Vydmantė Skabickienė auklėtoja (vaiko priežiūros atostogose)
  11. Jurgita Kelmaitė auklėtoja
  12. Daiva Andriūnienė   auklėtoja
  13. Daiva Židonienė auklėtoja

  14.

 

Viktorija Lauraitienė auklėtoja
  15. Renata Dabrilienė auklėtoja
  16. Odeta Dimenienė auklėtoja
   17. Danutė Pleskienė meninio ugdymo pedagogė
   18. Sigita Gedyminienė logopedė
   19. Lina Valonienė vaikų maitinimo organizatorius
   20. Zita Baranauskienė auklėtojo padejėja
   21. Larisa Tošnickienė auklėtojo padejėja
   22. Viera Stundže auklėtojo padejėja
   23. Danutė Kuncienė auklėtojo padejėja
   24. Inga Kuizinienė auklėtojo padejėja
   25. Živilė Žigaitė auklėtojo padejėja
   26. Laima Makarauskaitė auklėtojo padėjėja
   27. Vygantė Gulinienė auklėtojo padejėja (vaiko priežiūros atostogose)
   28. Virginija Suščenko auklėtojo padėjėja
   29. Giedrė Vepštienė skalbėja
   30. Danutė Žigienė virėja
   31. Kazė Vepštienė virėja
   33. Virginija Meiliūnienė virėja, pagalbinė darbuotoja
   34. Audronė Veretinskienė sargė
   35. Zita Varnienė sargė
   36. Daiva Ožakauskienė kiemsargė
   37. Rita Ličkienė kiemsargė
   38. Valentina Kaušakienė sveikatos priežiūros specialistė