Priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Pelėdžiukai"

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖ

Pranė Adakauskienė

Metodininko kvalifikacinė kategorija

 

AUKLĖTOJA

Laima Marytė Adomaitienė

Vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija

 

AUKLĖTOJOS PADĖJĖJA

Zita Baranauskienė


PELĖDŽIUKO DAINELĖ

Kas rytą į darželį

Skubam Pelėdžiukai     

Mūsų laukia čia Bitutės

Laukia ir Nykštukai

Pelėdžiukai jei norės 

Pažint raideles galės   

Suskaičiuot, pažint skaičius,    

Nuostabius nupiešt vaizdus.         

Mes nesakom ryt, poryt.

Šiandien turim padaryt.

Mes protingi, dideli,

Mums jau metai šešeri.


SPORTUOJU IR SKANDUOJU

Viens, du, trys – Pelėdžiukai nugalės

Trys, du, vienas – žino tai kiekvienas.

 

  • Ugdome pagal ,,Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą“
  • Integruojame ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymo programą“, ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą“