Ikimokyklinio ugdymo grupė (jungtinė) ,,Ežiukai"

Auklėtoja

Renata Dabrilienė

Metodininko kvalifikacinė kategorija

AUKLĖTOJA

Viktorija Lauraitienė

Auklėtojo kvalifikacinė kategorija

AUKLĖTOJOS PADEJĖJA

Laima Makarauskaitė