Ikimokykyklinio ugdymo grupė ,,Nykštukai"

AUKLĖTOJA

Aurelija Mulevičienė

Vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija

 

AUKLĖTOJA

Dalia Gedgaudienė

Auklėtojo kvalifikacinė kategorija

 

AUKLĖTOJOS PADĖJĖJA

Živilė Žigaitė

 


GRUPĖS RITUALAS

 

Angelėli, sarge mano,

Tegul tavo akys gano

Visą naktį, visą dieną

Ačiū tau kasdieną,

Ir už saulę, ir už dieną

Ir už viską ką turiu

Ačiū, ačiū tau tariu.

GRUPĖS SKANDUOTĖ

 

Mes nykštukai, mes maži

Mūs darbeliai dideli.

Šokinėjam ir bėgiojam,

Ir dainelę uždainuojam.

GRUPĖS TRADICIJOS

Švenčiame Nykštuko personažo gimtadienį.

  • Ugdome pagal Ikimokyklinio ugdymo programą  ,,Vaiko žingsneliai į rytdieną"
  • Integruojame ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymo programą“, ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančiųmedžiagų vartojimo prevencijos programą“

2017–2018 m. m.

Kai lyja lapais