Ikimokyklinio ugdymo grupė ,,Drugeliai"


AUKLĖTOJA

Rima Kulbačiauskienė

Vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija

AUKLĖTOJA

Dalia Gedgaudienė

Auklėtojo profesinė kvalifikacija

 

AUKLĖTOJOS PADĖJĖJA

Viera Stundže


Kiekvienas vaikas:

  • gerbiamas,
  • išklausomas
  • ir skatinamas aktyviai veiklai.

GRUPĖS DAINELĖ

 

Mes drugeliai, mes maži

Norim augti dideli.

Norime linksmai skrajoti,

Žaisti, piešti ir dainuoti.

PASISVEIKINIMAS RYTO RATE

 

Labas man, labas tau

Ir visiems, ką aš matau

Šypsena mus lydės

Niekas neliūdės

  • Ugdome pagal Ikimokyklinio ugdymo programą ,,Vaiko žingsneliai į rytdieną"
  • Integruojame ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymo programą“, ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą“