Ikimokyklinio ugdymo grupė ,,Bitutės"


AUKLĖTOJA

Daiva Ignatavičienė

Metodininko kvalifikacinė kategorija

AUKLĖTOJA

Daiva Andriūnienė

Auklėtojo kvalifikacinė kategorija

AUKLĖTOJOS PADĖJĖJA

Danutė Kuncienė


SAULĖS PASVEIKINIMO RITUALAS

 

Saulele motinėle,

Dar neik namo,

Dar leisk mums linksmai pažaisti

Dar valandėlę pabūki

Ant kalno ties šilu.

 

GRUPĖS SKANDUOTĖ

Mes bitutės, mes darbštuolės

              Nešam medų mes į korius.

              Kas medučio paragaus,

              Stiprūs augs, stiprūs augs.

  • Ugdome pagal Ikimokyklinio ugdymo programą  ,,Vaiko žingsneliai į rytdieną"
  • Integruojame ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymo programą“, ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančiųmedžiagų vartojimo prevencijos programą“
  • Papildomai ugdome pagal Tarptautinę socialinių įgūdžių programą ,,Zipio draugai", Emocinio intelekto programą ,,Kimochis".

2017–2018 m. m.

Rudeninių lapų šėlsmas

     Spalio 14 d. „Bitučių“ grupės vaikučiai dalyvavo „Drugelių“ grupės sportinėje pramogoje "Rudeninių lapu šėlsmas" . Vaikai linksmai ir su entuziazmu atliko sportines  užduotėles, džiaugėsi spalvingu rudeniu.

 

Auklėtoja Dalia Gedgaudienė